Samtök grænkera á Íslandi stuðla að jákvæðri ímynd og fjölgun grænmetisæta, standa vörð um hagsmuni þeirra og vinna að því að fjölga valkostum nauðsynja- og neysluvara án dýraafurða.


GANGA Í SAMTÖKIN

Lög

Samþykktir

1.gr.

Félagið heitir Félagið heitir Samtök grænmetisæta á Íslandi. Enskt heiti þess er „The Icelandic Vegan & Vegetarian Society.“

2. gr.

Heimili félagsins og varnarþing er í 101 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur Samtaka grænmetisæta á Íslandi er að stuðla að jákvæðri ímynd og fjölgun grænmetisæta, standa vörð um hagmuni þeirra og vinna að því að fjölga valkostum nauðsynja- og neysluvara án dýraafurða.

4. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með eftirfarandi hætti:

 1. Standa fyrir fjölbreyttum viðburðum fyrir grænmetisætur, áhugamenn og velunnara, og stuðla að auknum tengslum og kynnum grænmetisæta.
 2. Standa fyrir virkri fræðslu og upplýsingagjöf til grænmetisæta og annarra með uppbyggingu vefsíðu, opnum viðburðum, útgáfu fræðsluefnis, fyrirlestrum, kynningu í fjölmiðlum, í skólum, á vinnustöðum o.fl.
 3. Gefa út hnitmiðað fræðsluefni fyrir matvælaframleiðendur, veitingastaði, matreiðslumenn o.fl. um þjónustu við grænmetisætur, og koma því markvisst á framfæri.
 4. Stunda virka hagsmunagæslu og aðhald t.d. með þrýstingi á framleiðendur, innflytjendur og verslanir, með fyrirspurnum og greinargerðum til hins opinbera, með álitsgjöf varðandi lagafrumvörp og reglugerðir, með fréttatilkynningum til fjölmiðla um brýn hagsmunamál o.m.fl.
 5. Finna leiðir til að aðstoða fólk við að gerast grænmetisætur, t.d. með því að búa til aðlögunarkerfi eða leiðbeiningar um fyrstu skrefin, með hvatningarfundum, fræðsluefni og öðrum leiðum.
 6. Leita leiða til að bæta og auka grænmetis- og veganmerkingar neysluvara og matseðla og athuga jafnframt forsendur þess að gerast vottunaraðili á Íslandi.
 7. Félagið veiti athygli á því og viðurkenni það sem vel er gert sem samræmist markmiðum félagsins.

5. gr.

Gildi félagsins eru: Fræðsla, Jákvæðni, Virðing og Ábyrgð Þau skulu í hávegum höfð í allri starfsemi samtakanna, bæði í innra starfi og út á við.

6. gr.

Félagsaðild er opin öllum grænmetisætum, verðandi grænmetisætum, áhugasömum og velunnurum. Fullgildir félagsmenn teljast samykktir félagar sem greitt hafa árlegt félagsgjald. Nýjir félagar eru samþykktir á aðalfundi ár hvert og öðlast rétt til að greiða atkvæði og gefa kost á sér til stjórnar á næsta aðalfundi. Félagsmenn hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum félagsins. Rétt til að greiða atkvæði á fundum félagsins hafa einungis fullgildir félagar sem greitt hafa félagsgjöld. Kjörgengir eru fullgildir félagar sem greitt hafa félagsgjöld og eru grænmetisætur. Framboð til stjórnarsetur skal berast stjórn a.m.k. viku fyrir boðaðan aðalfund og kynnt félagsmönnum á netmiðlum samtakanna a.m.k. 5 dögum fyrir aðalfund.

7. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

8. gr.

Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. september ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.

Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar lögð fram
 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 4. Lagabreytingar
 5. Ákvörðun félagsgjalds
 6. Kosning stjórnar
 7. Önnur mál

9. gr

Stjórn félagsins skal skipuð formanni, gjaldkera, ritara og minnst 1 meðstjórnanda sem kosnir eru á aðalfundi.

Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda og hefur umsjón með málefnastarfi félagsins. Stjórn gætir þess að starfsemi allra hópa samræmist tilgangi og markmiðum félagsins.

Innan félagsins skulu starfræktir málefnahópar sem hver um sig vinnur að ákveðnu markmiði eða málefni félagsins. Félagsmenn gera tillögu um hópa á hverjum aðalfundi. Fjöldi hópa og viðfangsefni þeirra getur breyst eftir aðstæðum. Á aðalfundi eru hópar samþykktir og formenn þeirra

kosnir með atkvæðagreiðslu. Hver hópformaður tekur jafnframt við hlutverki meðstjórnanda í stjórn félagsins .

Á aðalfundi bjóða félagsmenn fram krafta sína í málefnahópa og er þátttaka samþykkt eða henni hafnað með atkvæðagreiðslu.

10.gr.

Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi. Félagsgjöld eru 2500 kr og skulu innheimt árlega.

11. gr.

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til verkefna sem styðja grundvallarmarkmið félagsins samkvæmt ákvörðun stjórnar.

12. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða. Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg. Ef starfsemi félagsins leggst niður skal eignum þess komið fyrir í styrktarsjóði vegna stofnunar dýraathvarfs á Íslandi og þrír félagsmenn tilnefndir umsjónarmenn sjóðsins. Hafi dýraathvarf þegar verið stofnað skulu allar eignir renna beint til þess.

13. gr.

Vantraustsyfirlýsing á stjórn félagsins skal berast henni skriflega, undirrituð af minnst 25% félagsmanna. Skal stjórn boða til félagsfundar innan 7 daga. Vantraustsyfirlýsing skoðast samþykkt ef félagsfundur er ályktunarhæfur og meira en 2/3 hlutar fundarmanna greiða atkvæði sitt með henni. Ef yfirlýsingin er samþykkt skal skjósa nýja stjórn eins og á aðalfundi.

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi félagsins 24. maí 2014.